CONTACT HKTDC

CHONGQING

Address

Room 3003-05,
Metropolitan Tower,
No 68, ZouRong Road,
Yuzhong District,
Chongqing, 400010,
People's Republic of China

Phone Number
86-(23) 6383 1628
Fax
86-(23) 6383 1728

REPRESENTATIVE

Eileen Zhu

Director, Chongqing

Past Events

27-29 August 2014

Hong Kong Creativity in Business, Chongqing

Location: Chongqing, China